Sociale supermarkten: een voorbeeld voor voedselbanken? Sociale supermarkten: een voorbeeld voor voedselbanken?
Aanleiding voor de bijeenkomst is een onderzoek van Kerk in Actie en Oikos naar enkele sociale supermarkten in Nederland. Bij deze supermarkten kunnen mensen die voor ondersteuning in aanmerking komen, voor levensmiddelen winkelen en afrekenen met een fictief tegoed, al dan niet met eigen bijdrage. Ook beogen de sociale supermarkten de zelfredzaamheid van klanten te vergroten.
Welke betekenis hebben de in het onderzoek opgedane inzichten met betrekking tot concept en praktijk van sociale supermarkten voor de ontwikkeling van voedselbanken? Hoe kunnen kerken vorm en inhoud geven aan hun betrokkenheid bij voedselbanken? Op deze en andere vragen wordt naar een antwoord gezocht.
Inlichtingen en aanmelding bij Judith Grootscholten, 030 - 236 1505 / 06 - 218 425 83.
terug