Algemene Ledenvergadering 30 maart 2019 Algemene Ledenvergadering 30 maart 2019

U bent vanaf 10.00 uur welkom, de vergadering begint om 10.30 uur en eindigt om 12.30 uur. Na de bijeenkomst wordt u een lunch aangeboden. 

Tijdens de ALV treden vicevoorzitter Teus Hubert en penningmeester Thomas Kool af. Beiden hebben zich gedurende vele jaren voor de Federatie ingezet. Na het huishoudelijke gedeelte zijn twee sprekers uitgenodigd. Mevrouw Dr. Erica Meijers, docent diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam zal een verdiepend betoog houden over het plaatselijk diaconaat in een veranderende samenleving en mevrouw Rommie Nauta, clustermanager Zending en Diaconaat bij Kerk in Actie, zal ons bijpraten over de vele activiteiten van Kerk in Actie die voor dit jaar gepland staan. 

terug