Gelieerde organisaties Gelieerde organisaties

 

Gelieerde organisaties zijn organisaties die een band hebben met de Federatie van Diaconieën en/of een band of verwantschap hebben met de landelijke kerk op basis van diaconale activiteiten.


Protestantse Kerk in Nederland

Kerk in Actie

Leerstoel Diaconaat Prof. Dr. Th. Tromp

Protestants Diaconaal Krediet Nederland

Johanniter Hulpverlening

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer

Stichting Present

Stichting Kerkelijk Geldbeheer ( SKG)

Stichting Voorkom

Oikocredit

Protestantse Stichting Vakantiewerk

terug