Goed bezochte studiedag Kerken en WMO

Goed bezochte studiedag Kerken en WMO
Op 30 september vond de studiedag Kerken en WMO plaats, die Kerk in Actie en de Federatie van Diaconieën jaarlijks organiseren. Het thema was deze keer 'Zorgzame kerk in beeld'. Ongeveer 85 diakenen en vertegenwoordigers van WMO-raden namen daar aan deel. Kijk voor meer informatie hier
http://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/zorgzame-kerk
terug