Erepenning Erepenning
Voor diakenen die zich in de plaatselijke gemeente op het terrein van het diaconaat bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, stelt de Federatie een onderscheiding ter beschikking in de vorm van een erepenning.
 
 
Erepenning voor J. Gemmink Erepenning voor J. Gemmink
De heer J. Gemmink heeft 23 jaar lang de Diaconie van de Protestantse Gemeente Silvolde als financieel administrateur ondersteund. De erepenning van de Federatie van Diaconieën werd hem, met een mooie bos bloemen, op 14 september 2020 uitgereikt. De Protestante Kerk Silvolde ligt in de Oude IJsselstreek, ten zuiden van Doetinchem, in Gelderland.
 
Erepenning voor B. L. Verwoerd Erepenning voor B. L. Verwoerd
Maandag 8 februari 2021 werd in Ede een erepenning uitgereikt aan diaken B. L. Verwoerd. Bert Verwoerd was secretaris van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Ede vanaf 2009. Voorzitter Arnold Snetselaar prees Bert voor het vele werk dat door hem nauwgezet verzet werd naast zijn inzet voor wijkgemeente Oude Kerk waartoe hij behoort. Nu hij terugtreedt wenst de voorzitter hem een goede tijd onder Gods zegen toe. De erepenning werd overhandigd door Jan Klop, bestuurslid van de Federatie van Diaconieën.
 
Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Kent u iemand die een onderscheiding verdient?
Voor diakenen die zich in de plaatselijke gemeente op het terrein van het diaconaat bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, stelt de Federatie een onderscheiding ter beschikking in de vorm van een erepenning. lees meer >