Niet automatisch verzekerd

De diaconie is niet automatisch verzekerd op de polis van de gemeente. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn zowel de plaatselijke gemeente als de diaconie rechtspersoon, met eigen rechten en plichten. Zij hebben verschillende activiteiten en de daarbij behorende belangen om risico’s te verzekeren.

Gemeenten gaan er ten onrechte vaak vanuit dat een polis voor de gemeente automatisch ook is afgesloten voor de diaconie. Diaconieën dienen zich apart te verzekeren. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de collectieve verzekeringen die voor de leden van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer zijn ontwikkeld.