Rol en taken

Zie voor specifieke informatie over de rol en taken die behoren bij het ambt van diaken de basisinformatie over het diaconaat op de website van Kerk in Actie.