Vermogensbeheer is onderdeel van het diaconale beleid

Veel diaconieën beschikken over een vermogen. Het verdient aanbeveling een beleggingsstatuut op te stellen waarin de regels en randvoorwaarden zijn opgenomen. Bijvoorbeeld over duurzaamheid en de uitsluiting van bepaalde categorieën beleggingen.