Protestantse nonnen

Diaconessen worden wel de protestantse nonnen genoemd. Zij wijden hun leven aan God en zien af van het huwelijk.

Verpleging

Diaconessen hebben zich met name toegelegd op de verpleging. De oprichting van een diaconessenhuis in Kaiserswerth door de Duitse predikant Theodor Fliedner (1800-1864) vond in tal van landen navolging. In 1844 verrees in Utrecht  het eerste Nederlandse diaconessenhuis. In 1865 volgde Bronovo in Den Haag en in de jaren erna volgden diaconessenhuizen in andere steden. Na 1960 nam de betekenis van de diaconessenhuizen af. Vanaf 1980 gingen de huizen op in grote ziekenhuizen met een algemeen karakter.

Zendings-Diaconessenhuis Bethanië is in 2019 overgedragen aan Hebron Missie. De Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland maakt sindsdien deel uit van de Diaconale Leefgemeenschap Bethanië.