Belangrijk hulpmiddel

Het verdient aanbeveling het voorgenomen beleid in een (meerjarig) beleidsplan neer te leggen. Een beleidsplan is een hulpmiddel om over het doel en de praktijk van het diaconale werk in gesprek te zijn en erover na te denken en geeft richting aan de activiteiten.

Een diaconaal beleidsplan is een belangrijk hulpmiddel om in gesprek te gaan over het diaconale beleid

De publicatie Dienen Delen Doen bevat een aantal aanbevelingen (p. 14).