Hoe zit het?

De scheiding van kerk en staat is regelmatig onderwerp van discussie. Hoe zit het nu werkelijk? En wat betekent dat voor de subsidiering door de overheid van religieuze organisaties, zoals diaconieën?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hierover een brochure uitgebracht.

De brochure geeft de juridische grenzen aan van religie en publiek domein. De belangrijkste betekenis van de scheiding van kerk en staat is dat de overheid geen geloof of wijze van geloofsbelijdenis voorschrijft of voortrekt, maar zich neutraal opstelt. De overheid mag zich echter wel inlaten met religieuze organisaties. De brochure gaat verder in op concrete praktijkvoorbeelden (blz. 49). De brochure is in de eerste plaats geschreven voor de burgerlijke gemeente, maar religieuze organisaties kunnen er eveneens hun voordeel mee doen.