Kent u iemand die een onderscheiding verdient?

Voor diakenen die zich in de plaatselijke gemeente op het terrein van het diaconaat bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, stelt de Federatie van Diaconieën een onderscheiding ter beschikking in de vorm van een erepenning.

De erepenning is uitgevoerd in gepatineerd brons en heeft een diameter van 50 mm. De voorzijde is voorzien van het beeldmerk van de Federatie, aan de keerzijde is ruimte voor het graveren van de naam van de persoon aan wie de erepenning is toegekend en van de plaatselijke diaconie. De kosten bedragen € 50,- inclusief inscriptie en exclusief verzendkosten.

Procedure

Het college van diakenen van de plaatselijke gemeente doet via een e-mail aan [email protected] een voordracht aan het bestuur van de Federatie van Diaconieën, dat daarover aan de hand van de toekenningsvoorwaarden beslist. De erepenning kan naar keuze worden uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van de Federatie door het bestuur van de Federatie of in de plaatselijke gemeente door de diaconie zelf, bijvoorbeeld bij gelegenheid van een jubileum of een afscheid. De leveringstermijn bedraagt vier tot vijf weken.

Voorwaarden voor toekenning:

  • de kandidaat is tenminste acht aaneengesloten jaren diaken geweest.
  • de kandidaat heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt op het terrein van het diaconaat; dat wil zeggen een inzet getoond die uitgaat boven wat verwacht mag worden. De bijzondere verdiensten kunnen bijvoorbeeld blijken uit een bijzonder initiatief, een project waaraan een bijdrage is geleverd, de duur van de ambtsperiode, de diversiteit aan activiteiten.
  • de kandidaat is van onbesproken gedrag.
  • de erepenning kan worden toegekend gedurende de ambtsperiode of tot ten hoogste een jaar na het beëindigen van de ambtsperiode
  • ook diaconieën die geen lid zijn van de Federatie kunnen de onderscheiding aanvragen.