Hoe benader je met succes een fonds?

Als de eigen financiële middelen niet toereikend zijn om de beleidsdoelen te realiseren kan fondsenwerving uitkomst bieden. Hoe benader je met succes een fonds? De handleiding fondsenwerving van de Protestantse Diaconie Amsterdam bevat tips en praktische voorbeelden, van de begeleidende brief bij de aanvraag tot een begroting en dekkingsplan.

Het verdient aanbeveling in eerste instantie fondsen uit de eigen omgeving te benaderen vanwege hun betrokkenheid bij de plaatselijke gemeenschap. Landelijke fondsen zijn onder meer de Stichting Rotterdam, het VSB-fonds, het Oranjefonds en de Maatschappij van Welstand.