Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor een organisatie. Ook de kerk is in sterke mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor het bezoekwerk, het ouderenwerk, het organiseren van actviteiten voor en met de buurt of het opzetten van een actie, bijvoorbeeld voor de Voedselbank.  

Dat vraagt om een gericht vrijwilligersbeleid. Hoe vrijwilligers te werven (en te houden), waar kun je hen voor inzetten, hoe zit het met onkostenvergoedingen?

Veel vrijwilligersinzet komt informeel tot stand. Afhankelijk van de benodigde inzet kan een gericht beleid aan te bevelen zijn. Een voorbeeld van een wervingsactie vindt u hier. Wij wijzen op een aantal mogelijke aandachtspunten voor kennismaken, inwerken en evaluatie; een gestructureerd intake-  en exitgesprek kunnen daarbij helpen. Verder is informatie over onkostenvergoedingen van belang.
 
terug