Webinar: GROND

Locatie:

Microsoft Teams

Datum:

2024/05/23

Tijdstip:

20.00 - 21.30 uur

Een webinar over grond? Grond klinkt als een abstract begrip, maar die grond is verbonden met geschiedenis, met verhalen en met de mensen die er wonen en leven. Kerken zijn soms al eeuwen met deze grond verbonden.

Hoe kijk je als kerk of diaconie naar de grond die je nu beheert? Waar staat deze grond voor? Is de grond vooral bestemd ter ondersteuning van je exploitatie of diaconale inzet? En hoe kun je dit kostbare bezit verbinden met rentmeesterschap?

Carla Dik-Faber zet zich vanuit GroeneKerken in voor duurzaam grondgebruik en rentmeesterschap. Zij interviewt Thijs Tromp over zijn eerste bevindingen in het kader van het meerjarige onderzoekproject GROND in de kerk uitgaande van de PThU. Vervolgens komen er drie praktijkvoorbeelden aan bod, waarin ze alle drie een eigen weg zoeken rond duurzaam kerkelijke grondgebruik en -bezit.

We vertellen deze verhalen van lokale kerken, niet om te zeggen: ‘zo moet het ook, maar zo zou het ook kunnen!’ Hoe het zou kunnen bespreken we aan het eind van de webinar in kleine breakout-groepen, zodat er maximaal ruimte is voor de eigen vragen.

Dit webinar wordt georganiseerd door VKB Kerkrentmeesters. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden vindt u op de website van de VKB.