De Federatie maakt zich binnen de PKN sterk voor het binnenlands diaconaat. Daartoe werken we nauw samen met Kerk in Actie. Structureel vergadert het bestuur ongeveer zes keer per jaar met een vertegenwoordiging van Kerk in Actie, daarnaast is er ook informeel overleg zo dat nodig is. Samen zoeken we naar een goed evenwicht tussen binnenlands en buitenlands diaconaat.

Meer informatie is te vinden op de website van Kerk in Actie.