Op donderdagavond 30 november kwamen in de Nicolaaskerk te Krommenie zo’n 20 diakenen bij elkaar uit 10 diaconieën, verspreid over de classis Noord-Holland van de Protestantse Kerk. Aanleiding was een vraag van de diaconie uit Schermer aan de Federatie van Diaconieën. Wat is wijsheid, in diaconale zin, als je beschikt over (bescheiden of ruim) diaconaal vermogen, in een situatie waarin het voortbestaan van de plaatselijke gemeente niet langer vanzelfsprekend is door krimp en dalende bestuurskracht?

De vraag was vooraf aan enkele andere diaconieën in Noord-Holland voorgelegd en bleek herkenning op te roepen. Het voornaamste doel van de thema-avond was om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren – en dat gebeurde. Namens het bestuur van de Federatie waren Jan Klop en Hans de Waal aanwezig om met de diakenen mee te denken.

De Waal, tevens predikant van de protestantse gemeente te Krommenie, opende de avond en onderstreepte het belang van de vraag onder verwijzing naar 1 Tim. 6, 7: “Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen,” in combinatie met de daaropvolgende oproep tot vrijgevigheid en bereidheid te delen (18-19). Jan Klop bracht het synoderapport Werkzaam Vermogen onder de aandacht en had een helder advies: begin op tijd met nadenken over het besteden van diaconaal vermogen, voor het te laat is – precies zoals Schermer doet.

Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar Diaconaat aan de PThU, was aanwezig en deelde enkele observaties: diakenen verrichten hun taak uiterst verantwoordelijk en besteden het diaconale vermogen nooit ‘zomaar’. Nadenken over een mogelijk einde van een diaconie (en het vermogen) is niet alleen ‘afbouw’ maar ook een diaconale kans. Tevens aanwezig was Arjan Bikker, consulent van Kerk in Actie. Hij wil de contacten tussen diaconieën graag bevorderen. Dat is nodig en gewenst voor het onderlinge advies, zoals op deze avond gebeurde, maar ook voor gezamenlijke, substantiële steun van projecten. Enkele van de aanwezige diakenen zegden toe hierin het voortouw te willen nemen en ook de Federatie van Diaconieën is bereid om mee te blijven denken. Wordt vervolgd!