Welkom Welkom

Welkom op de website van de Federatie van Diaconieën. De Federatie van Diaconieën behartigt de belangen van de diaconieën in de Protestantse Kerk in Nederland.

U vindt op deze site algemene informatie over de Federatie en informatie voor colleges van diakenen. 

 
Medewerking gevraagd onderzoek toekomstgericht diaconaal beleid Medewerking gevraagd onderzoek toekomstgericht diaconaal beleid

De Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie starten een nieuw onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de protestantse diaconieën. Helpt u mee het diaconaat toe te rusten voor de opgaven van vandaag en morgen? Vul dan de enquête in via deze link https://q.mwm2.nl/t5-MxW8_IUWE5PYZzgLV_Q.

lees meer »
 
Goed bezochte studiedag Kerken en WMO

Goed bezochte studiedag Kerken en WMO

Op de foto wordt vice-voorzitter van de Federatie, Teus Hubert, ondervraagd over zijn pleidooi voor diaconale pioniersplekken. Op de achtergrond Synodepreses Karin van den Broeke, op de voorgrond prof. Herman Noordegraaf.

lees meer »
 
Nieuw Hydepark geopend

Nieuw Hydepark geopend

Op 16 april is Nieuw Hydepark geopend, het diaconale vakantiecentrum en conferentieoord van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerk in Actie en de Federatie van Diaconieën boden een gezamenlijk cadeau aan in de vorm van een cheque, bestemd voor spellen of ander materiaal voor de zorgafhankelijke gasten.

lees meer »
 
De kerk van de toekomst zal een diaconale kerk zijn

De kerk van de toekomst zal een diaconale kerk zijn

Aldus oud-scriba ds. Arjan Plaisier. Hij sprak deze woorden uit op 25 juni op het symposium ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nieuwe Badkapel in Scheveningen.

lees meer »
 
Erepenning Erepenning

Voor diakenen die zich in de plaatselijke gemeente op het terrein van het diaconaat bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, stelt de Federatie een onderscheiding ter beschikking in de vorm van een erepenning.

lees meer »